Download hier onze algemene voorwaarden:

NLDigital voorwaarden (NL)
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

NLdigital terms and Conditions (UK)
The NLdigital terms and Conditions 2020, filed with the Dutch court Midden-Nederland, location Utrecht, apply to all our offers and contracts.