Wij vinden het belangrijk u te laten weten dat uw persoonsgegevens worden beschermd. Dit Privacy Statement omschrijft waarom en hoe wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Wij streven ernaar om uitsluitend persoonsgegevens te verzamelen die vrijwillig worden verstrekt.

 

Toestemming

Door de informatie en de diensten van Korade en op korade.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die hierin zijn opgenomen.

 

Gegevensverzameling

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via onze website. Dit kan onder meer om de volgende gegevens gaan: voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, locatiegegevens, internetbrowser en apparaat type en gegevens over uw activiteiten op onze website.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@korade.nl – dan verwijderen wij deze informatie.

 

Gebruik van gegevens

Korade verwerkt persoonsgegevens om u onze e-nieuwsbrief te verzenden, waarin we o.a. kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; om contact met u op te nemen per e-mail of telefoon als dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en om onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van onze bezoekers.

We verwerken deze gegevens op basis van de wettelijke grondslag Toestemming.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of heeft u aanwijzingen van misbruik, verzoeken we u direct contact op te nemen via mail naar info@korade.nl

 

Delen van persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens intern verspreiden zodat u informatie ontvangt die voor u van belang kan zijn, of om markt- en ander onderzoek te verrichten. We verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies

Korade gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt u afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Kijk voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kunt u de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Korade en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens over welke wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U bent vrij om ons te allen tijde te verzoeken geen e-mails of berichten meer te versturen die in reactie op de via de website door u verstrekte persoonsgegevens worden aangemaakt. U kunt een verzoek doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens door contact met ons op te nemen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens

Korade is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Erik-Jan Bulthuis is de Functionaris Gegevensbescherming van Korade en is daarmee verantwoordelijk voor hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op via:

– E-mail: info@korade.nl

– Post: KOSTERIJLAND 50, 3981 AJ BUNNIK

We wijzen u er op dat u ook een mogelijkheid heb om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.